Politica de Confidentialitate

Protecția datelor cu caracter personal

Confidențialitatea informațiilor

Nu vom folosi niciodată numele sau alte informații personale ale dumneavoastră fără să obținem în prealabil acordul pentru acest lucru. Veți avea posibilitatea să ne comunicați dacă doriți ca aceste informații să nu fie stocate și prelucrate de către noi în scop comercial.

 

***

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, S.C. MEDA CONSULTING SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopuri determinate, explicite și legitime, datele personale care îi sunt furnizate de clienți persoane fizice și imaginile reprezentative.

S.C. MEDA CONSULTING SRL, cu sediul în Jud Tulcea, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 126, procesează date cu caracter personal în vederea prestării serviciilor hoteliere, în următoarele scopuri:

  • Rezervarea de camere și a altor servicii hoteliere; prelucrarea datelor cu caracter personal se face în baza unei obligații legale;
  • Confirmarea rezervărilor și preautorizarea cardului, având ca temei de prelucrare interesul legitim al hotelului;
  • Facturarea serviciilor hoteliere, având ca temei de prelucrare obligațiile legale;
  • Pentru a comunica cu dumneavoastră în diverse scopuri, cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre, acela de a soluționa diverse sesizări sau acela de a vă oferi servicii personalizate în timp util, în format electronic sau telefonic, având ca temei legal de prelucrare interesul legitim al hotelului;
  • Furnizarea de informații pe e-mail, a ofertelor speciale, evenimente și/ sau a altor forme de publicitate, având ca temei legal de prelucrare consimțământul;
  • Furnizarea pe e-mail sau telefonic a informațiilor referitoare la obiectele uitate, la primirea coletelor sau a mesajelor, având ca temei legal prelucrarea în interes legitim.

 

***

Clienții Razelm Luxury Resort furnizează datele solicitate de către S.C. MEDA CONSULTING SRL în vederea derulării sau inițierii de raporturi juridice cu societatea, cu respectarea prevederilor legale. Refuzul persoanelor fizice de a furniza aceste date determină incapacitatea societății noastre de a pune la dispoziție serviciile solicitate, făcând imposibilă respectarea cerințelor reglementărilor speciale în domeniul hotelier și cel fiscal.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, număr de telefon, adresă de e-mail) este acordat în mod voluntar. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către S.C. MEDA CONSULTING SRL. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată, spre exemplu, prin e-mail către reception@razelmluxuryresort.ro. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are efect retroactiv). În cazul în care consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, ne vom afla în situația de a nu putea presta serviciile solicitate de dv., iar datele personale nu vor putea fi utilizate în scop de comunicare, marketing și feedback.

 

***

Persoanele fizice beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și o copie a datelor procesate, dreptul de intervenție, de opoziție, de rectificare, de retragere în orice moment a consimțământului, dreptul de a solicita ștergerea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.